Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-66
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej

Autorzy: Jerzy Sobczak
Słowa kluczowe: szczupłe projektowanie procesy administracyjne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (793-804)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja możliwości wykorzystania nowych podejść do projektowania procesów w administracji na przykładzie wydania decyzji administracyjnej. Metodologia badania – Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy z branży usług komunalnych. Wynik – W artykule zaprezentowano rolę i znaczenie projektowania w operacyjnym zarządzaniu procesami administracyjnymi. Na podstawie studium przypadku wykazano przydatność wybranych podejść projektowych oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia. Oryginalność/wartość – Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do projektowania procesów w miejskim przedsiębiorstwie komunalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackoff R., Magidson J., Addison H. (2007). Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
2.Dudek M., (2016a). Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Warszawa: Difin.
3.Dudek M., (2016b). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.
4.Dudek M., Sobczak J., Ziętara P. (2014). Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej. W: M.
5.Dudek, A. Madyda, D. Sala, W. Waszkielewicz (red.), Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Kraków: Wydawnictwa AGH.
6.Locher D. (2012). Lean w biurze i usługach. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
7.Stabryła A. (2012). Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 20 (1).
8.Womack J.P., Jones D.T. (2018). Lean thinking – szczupłe myślenie. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.com.