Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Real socialism and the problem of real and formal socialization

Autorzy: Jerzy Kochan
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: walka klas uspołecznienie formalne socjalizm realny socjalizm materializm historyczny marksizm uspołecznienie realne
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (11-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję rozumienia realnego i formalnego uspołecznienia w kontekście historii powstania i istnienia tak zwanego realnego socjalizmu. Jest ona budowana przez analogię do Marksowskich analiz realnego i formalnego podporządkowania pracy kapitałowi. Z tej perspektywy formalne podporządkowanie pracy kapitałowi, a także formalne podporządkowanie pracy planowi są tylko pośrednio określane przez poziom rozwoju sił wytwórczych. O ich realizacji decyduje aktualny stan walki klasowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Althusser L., Balibar E. 1976. Reading Capital. Warszawa
2.Czubiński A. 1973. Kraj Rad: lata zwycięstw i zmagań. Warszawa: Iskry
3.History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks):Short Course [История Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков): Краткийкурс], Warszawa 1949
4.Lange O. 1983. Ekonomia polityczna, vol. 4, Warszawa
5.Marks K. 2013. Kapitał 1.1 Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji. Tłum. Mikołaj Ratajczak Warszawa: PWN
6.Negri A. 2008. Goodbye Mr Socialism, Warszawa
7.Sève L. 1975. Próba wprowadzenia do filozofii marksistowskiej [An introduction to Marxist philosophy], Warszawa