Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu

Autorzy: Florian Nowicki
Słowa kluczowe: uniwersalizm europejski demokracja aksjologiczna marksizm komunizm
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (41-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the critique of European universalism as a form of rule and domination.Capitalist democracy is opposed to the idea of democracy axiological, which is open to regionalforms of its institutional implementation.

Bibliografia

1.Bloom W. 2003. Państwo zła. Przewodnik po mrocznym imperium, tłum. J. Szyszko, D. Retelski, Warszawa: Refleksje.
2.Brown W. 2012. Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami, tłum. M. Kowalska, w: G. Agamben i in. Co dalej z demokracją?, Warszawa: Książka i Prasa.
3.Gawlikowski K. 1998. Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja – Pacyfik”.
4.Gawlikowski K. 2012. Dialog międzykulturowy: „inspirująca koncepcja” czy konieczność, w: Czajka A. (red.), Kultury świata w dialogu, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
5.Lenin W. 1951. Państwo a rewolucja, w: idem, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa: Książka i Wiedza.
6.Lenin W. 1987. Uwagi krytyczne w kwestii narodowej, w: idem, Dzieła wszystkie, t. XXIV, Warszawa: Książka i Wiedza.
7.Raciborski J. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: PWN.
8.Wallerstein I. 2007. Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, tłum. A. Ostolski, Warszawa: Scholar.
9.Wiliński K. 1976. Humanizm demokracji socjalistycznej, w: Koprukowniak A., Kucharski W., Skrzydło W. (red.), Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej: Książka i Wiedza.
10.Wilkinson R., Pickett K. 2011. Duch równości, tłum. P. Listwan, Warszawa: Czarna Owca.