Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji

Autorzy: Jerzy Gajdka

Piotr Pietraszewski
Słowa kluczowe: efektywność rynku kapitałowego zmienność cen akcji wartość fundamentalna
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (95-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problem nadmiernej zmienności cen akcji w odniesieniu do zmian ich wartości fundamentalnej, określonej jako wartość bieżąca wypłacanych przez spółkę dywidend. Wyniki badań nad tym zagadnieniem dla rynku amerykańskiego, zapoczątkowanych i spopularyzowanych przez Roberta Shillera, dostarczają silnych argumentów przeciwko hipotezie efektywności rynku kapitałowego, zgodnie z którą rynki dyskontują na bieżąco wszelkie nowe informacje mające wpływ na wartość fundamentalną aktywów. Podobne badania nie były dotąd prowadzone dla polskiego rynku akcji. Celem artykułu jest omówienie teoretycznych podstaw tych badań, kwestii metodologicznych oraz wyników uzyskanych przez Shillera, a także prezentacja wyników autorskich wstępnych badań dla rynku polskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen K. (2013). Nobel prize-winning economists take disagreement to whole new level. Pobrano z: www.theguardian.com (10.12.2013).
2.Breeden D.T. (1979). An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. Journal of Financial Economics, 7 (2).
3.Campbell J.Y., Shiller R.J. (1988). Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends. The Journal of Finance, 43 (3).
4.Czerwonka M., Ostaszewski J., Rzeszutek M., Walczak M. (2014). W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki rozwoju. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
5.Grossman S.J., Shiller R.J. (1981). The Determinants of the Variability of Stock Market Prices. American Economic Review, 71.
6.Lucas R.E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46.
7.Shiller R.J. (1979). The Volatility of Long-Term Interest Rates and Expectations Models of the Term Structure. Journal of Political Economy, 87.
8.Shiller R.J. (1981). Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends? The American Economic Review, 71 (3).
9.Shiller R.J. (1981a). The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency. The Journal of Finance, 36 (2).
10.Shiller R.J. (1989). Market Volatility. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
11.Shiller R.J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. The Journal of Economic Perspectives, 17 (1).
12.Shiller R.J. (2005). Irrational Exuberance. Second Edition. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
13.Szyszka A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.West K.D. (1988). Bubbles, Fads and Stock Price Volatility Tests: A Partial Evaluation. The Journal of Finance, 43 (3).