Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-52
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski

Autorzy: Jerzy P. Gwizdała
Słowa kluczowe: euroregion współpraca transgraniczna ochrona środowiska rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (655-664)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie współpracy na wschodnim pograniczu Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną w latach 2014–2020. Metodologia badania – Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik – W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie i Polsce. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałtowski M. (1996), Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Norbertium.
2.Fundusze UE 2014–2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości (2014), red. M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny,
3.S. Żółciński, C.H. Beck, Warszawa.
4.Gwizdała J. (2015), Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, w: Zarządzanie Finansami.
5.Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
6.Szczecin.
7.Gomółka K. (2006), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
8.Warszawa.
9.Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R. (2008), Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie Euroregionu
10.Bałtyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
11.Melendowski W., Ratajczak M. (2000), Euroregion. Polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław.
12.Melendowski W., Szczepniak M. (1998), Euroregiony – pierwszy krok do integracji europejskiej, Alta 2, Wrocław.
13.Perkowski M. (2010), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo,
14.Białystok.
15.Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W.S., Wrzosek S. (2000), Prawno-międzynarodowe źródła współpracy regionalnej
16.Polski. Wybór dokumentów, Białystok.
17.Radek R. (2011), Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego
18.pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
19.Sikorski J. (2005), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo
20.Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
21.Starzyk K. (2005), Gospodarcze sąsiedztwo Polski w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji,
22.Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
23.Toczyński W. (1998), Międzynarodowa współpraca regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.