Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 4
Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową

Autorzy: Marek Jerzy Minakowski
Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
Słowa kluczowe: genealogia masowa kapitał kulturowy kapitał społeczny historia inteligencji
Rok wydania:2016
Liczba stron:26 (63-88)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 884

Abstrakt

Sprzyjający zbieg okoliczności umożliwia powstanie nowej dyscypliny badawczej na pograniczu genealogii i demografii historycznej. Wykorzystując narzędzia analizy sieciowej, odpowiada ona na pytania socjologii i historii społecznej. W artykule przedstawiono przykład zastosowania genealogii masowej do analizy żywej kwestii socjologicznej: jak się rozkłada i jak jest przekazywany kapitał kulturowy i społeczny. Pokazano, jak można mierzyć pewną wagę, która wydaje się być miarą owych kapitałów, a przynajmniej tej ich składowej, która jest przekazywana przez środowisko rodzinne. Konkretne przykłady przedstawione w artykule to wyliczone na podstawie położenia danej osoby w wielkiej sieci rodzinnej takie wielkości, jak szansa bycia bohaterem artykułu w Polskim słowniku biograficznym, oraz szansa, że (o ile się zmarło w latach1821–1861) było się wspomnianym w „Kurierze Warszawskim”. Zanalizowano także prestiż społeczny różnych zawodów w XIX i XX wieku (na podstawie analizy nagłówków biogramów w Polskim słowniku biograficznym) oraz różnice we wpływie przodków ojczystych i macierzystych na to, czy ich dziecko zostanie członkiem akademii nauk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, Pierre. „The Forms of Capital”. W: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, red. John C. Richardson, 117–142. New York–Westport, CT–London: Greenwood Press, 1986.
2.Brin, Siergiey, Page, Larry. „The Anatomy of a Large-scale Hypertetual Web Search Engine”. Computer Networks and ISDN Systems 30 (1998): 107–117.
3.Dworzaczek, Włodzimierz. Genealogia. Warszawa: PWN, 1959.
4.Eyal, Gil, Iván Szelényi, Eleanor Townsley. Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. London–New York: Verso, 1998.
5.Geneteka. Serwis internetowy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. http://geneteka.genealodzy.pl.
6.Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Mały rocznik statystyczny 1939. Warszawa: GUS, 1939.
7.Judycka, Agata, Zbigniew Judycki, red. Indeks haseł Polskiego Słownika Biograficznego. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 1999.
8.Konarski, Szymon. Kanoniczki warszawskie 24 IV 1744 – 13 VIII 1944. Paryż, 1952.
9.Minakowski, Marek J. „Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski (2014), 35: 65–74.
10.Polski słownik biograficzny. T. 1–50. Kraków: PAU, PAN, 1935–2016.
11.Poznan Project. Serwis internetowy prowadzony przez Łukasza Bieleckiego i Macieja Głowiaka. http://poznan-project.psnc.pl.
12.Prinke, Rafał T. Poradnik genealoga amatora. Poznań: Zysk i S-ka, 2007.
13.Prinke, Rafał T., Andrzej Sikorski. Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.
14.Portal genealogów Lubelszczyzny. http://regestry.lubgens.eu.
15.Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
16.Tyszka, Andrzej T., oprac. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821–1939. T. 1–4. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2001–2012.
17.Wielka genealogia Minakowskiego. http://wielcy.pl i http://www.sejm-wielki.pl.
18.Zarycki, Tomasz. „Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu”. Psychologia Społeczna 4 (2009), 1–2: 12–25.
19.Zarycki, Tomasz, Tomasz Warczok. „Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polu władzy – perspektywa «długiego trwania»”. Kultura i Społeczeństwo 4 (2014): 27–49.
20.Ziółkowski, Marek. „Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim”. Studia Edukacyjne 22 (2012): 7–27.