Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 38, 2016, nr 4

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku

29 (7-35) Piotr Miodunka Więcej
2.

Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej

26 (37-62) Ewa Kaźmierczyk Więcej
3.

Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową

26 (63-88) Marek Jerzy Minakowski Więcej
4.

Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej

30 (89-118) Dorota Bród, Piotr Rachwał, Paweł Strzelecki Więcej
5.

Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych

16 (119-134) Konrad Wnęk Więcej
6.

Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych

12 (135-146) Bartosz Ogórek Więcej