Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków

Autorzy: Jerzy Jureczko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: referendum władza lokalna referendum lokalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (57-72)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł naukowy oparty został na badaniach ilościowych (statystycznych) dotyczących referendów odwoławczych organów wykonawczych gmin oraz miast w latach 2006–2017. Badania zostały zakończone w lutym 2017 roku – ewentualne referenda po tej dacie nie zostały uwzględnione. Autor artykułu przedstawił kilka zagadnień związanych z problematyką referendów odwoławczych organów wykonawczych gmin oraz miast w Polsce. Jednym z zagadnień była próba odpowiedzi na pytanie: czy partycypacja obywateli w inicjatywach referendalnych w ostatnich latach uległa regresji? Wiele czynników wskazuje na to, że tak, jednak problemem jest dotarcie do rzetelnych informacji dotyczących lokalnych inicjatyw referendalnych, szczególnie w mniejszych gminach. Kolejnym analizowanym zagadnieniem było to, czy referenda lokalne służą jako narzędzie walki politycznej między lokalnymi komitetami wyborczymi? Czy rzeczywiście jest to próba zwiększenia partycypacji mieszkańców w lokalnych gminach, czy jednak narzędzie do pozbycia się niewygodnego aktora na lokalnej scenie politycznej? Ostatnim z analizowanych zagadnień była próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki wpływają na podjęcie inicjatywy referendalnej (przez mieszkańców oraz radę gminy/miasta) oraz jakie czynniki decydują o skuteczności (ważności) referendów lokalnych. Autor bazował na analizie statystycznej oraz porównawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 13.
2.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997. Dz.U., nr 78, poz. 483, art. 170.
3.Protokół ustalenia wyników referendów gminnych gminnej komisji do spraw referendów w sprawie odwołania Rady Gminy Zgierz z dnia 14 września 2008. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2008, nr 298, poz. 2566.
4.Protokół ustalenia wyników referendów gminnych gminnej komisji do spraw referendów w sprawie odwołania Wójta Gminy Zgierz z dnia 14 września 2008. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2008, nr 298, poz. 2567.
5.Ustawa z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym. Dz.U., nr 88, poz. 985.
6.Dąbek, D. (2001a). Kompetencje prawotwórcze referendum lokalnego. Jednostka a działalność prawotwórcza samorządu terytorialnego. W: E. Ury (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (s. 61–77). Rzeszów: Mitel.
7.Grążawski, M. (2001b). Referendum lokalne jako forma prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy publicznej. W: E. Ury (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (s. 125–137). Rzeszów: Mitel.
8.Jabłoński, M. (2002). Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej. W: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (s. 645–646). Warszawa: C.H. Beck.
9.Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Kwestie ogólne systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. W: E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich (s. 17–26). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
10.Piasecki, A. (2010). Referenda lokalne – wymiar normatywny i empiryczny. W: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne (s. 143–158). Warszawa: Wolters Kluwer.
11.ES (2013). Grzegorz Arciszewski nie jest burmistrzem Nasielska. Tygodnik Ciechanowski, (14), 8 IV, 3.
12.Izdebska, I. (2013). Międzyrzec Podlaski: będzie referendum w sprawie odwołania wójta? Dziennik Wschodni, 26 VIII, 2–3.
13.Kurs, T. (2008). Olsztyn poruszony, prezydent z zarzutami. Gazeta Wyborcza, 52, 29 II, 5.
14.Kurs, T. (2008) Prezydent Olsztyna odwołany. Gazeta Wyborcza, 268, 17 XI, 8.
15.MM (2013). Nasielsk: Referendum w Kwietniu. Tygodnik Ciechanowski, 8, 16 II, 5.
16.Stankiewicz, A. (2013). PO obroniła stolicę. Rzeczpospolita, 240, 14 X, 3.
17.Steinhagen, D. (2009). Prezydent musi odejść. Gazeta Wyborcza, 268, 16 XI, 8.
18.Wesołowski, P. (2010). Łódź odwołała Kropiwnickiego. Gazeta Wyborcza, 14, 18 I, 1–2.
19.AC.(2013). Wójt gminy Międzyrzecz Podlaski odwołany w referendum. Pobrane z: http://www.kurierlubelski.pl/artykul-/1068030,wojt-gminy-miedzyrzec-podlaski-odwolany-w-referendum,id,t.html (16.12.2013).
20.Baran P. (2015) , Grupa osób szykuje w Kielcach referendum! Chcą odwołania prezydenta Wojciecha Lubawskiego!.Pobrane z: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/art/8137650,grupa-osob-szykujew-kielcach-referendum-chca-odwolania-prezydenta-wojciecha-lubawskiego-wideo,id,t.html (10.06.2015).
21.Będzie referendum w sprawie odwołania wójta Wilcząt. (2016) Pobrane z: http://wilczeta.wm.pl/373784,Bedziereferendum-w-sprawie-odwolania-wojta-Wilczat.html#axzz4a0teAuAE (29.07.2016).
22.Będzie referendum ws. Odwołania prezydenta Częstochowy. (2009). Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bedzie-referendum-ws-odwolania-prezydenta-Czestochowy,wid,11508514,wiadomosc.html?ticaid=118b35 (18.09.2009).
23.Gurazda M. (2009). Referendum coraz bliżej. Pobrane z: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/referendum-coraz-blizej.html (26.08.2009).
24.Gmina Legnickie Pole idzie do referendum. (2017). Pobrane z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,61105,Gmina_Legnickie_Pole_idzie_do_referendum.html (28.02.2017).
25.Korupcja w Sulmierzycach, burmistrz z zarzutami. (2015). Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/politykai-spoleczenstwo/korupcja-w-sulmierzycach-burmistrz-z-zarzutami,71614.html (30.06.2016).
26.Kamińska, R. (2017). Dychto zostaje. Pobrane z: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/dychto-zostaje.html (25.02.2017).
27.Kropiwnicki stracił fotel prezydenta łodzi. (2010). Pobrane z: http://www.newsweek.pl/polska/kropiwnicki-stracil-fotel-prezydenta-lodzi,51958,1,1.html (18.01.2010).
28.KT. (2013). Referendum ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz 13 października. Pobrane z: http://warszawa.onet.pl/referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz-13-pazdziernika/yp2ek, (20.08.2013).
29.Oficjalne wyniki referendum w Sopocie: prezydent zostaje. (2009). Pobrane z: https://wiadomosci.wp.pl/oficjalnewyniki-referendum-w-sopocie-prezydent-zostaje-6037109564871809a (17.05.2009).
30.Pawlik P. (2016). Referenda ws. Odwołania wójta i rady w Legnickim Polu nieważne. Pobrane z: http://wroclaw.onet.pl/legnickie-pole-referenda-ws-odwolania-wojta-i-rady-niewazne/10j0vj (30.01.2018).
31.Referendum w Niemodlinie jest nieważne. (2013). Pobrane z: http://www.radiomaryja.pl/informacje/referendum-w-niemodlinie-jest-niewazne/ (3.06.2013).
32.Skrzydło J. (2007). Podzielony Bałtów. Pobrane z:, http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/ostrowiec--swietokrzyski/art/8333916,podzielony-baltow,id,t.html (06.12.2007).
33.Stąporek M. (2009). Prezydent Sopotu Jacek Karnowski zatrzymany. Pobrane z: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Prezydent-Sopotu-Jacek-Karnowski-zatrzymany-n31394.html (28.01.2009).
34.Więcek, P., Kołodziej, M. (2013). Referendum w Kielcach [WYNIKI]. Wojciech Lubawski zostaje. Pobrane z: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/referendum-w-kielcach-wyniki-wojciech-lubawskizostaje, 10101390/ (13.06.2013).
35.Wniosek ws. Referendum o odwołanie prezydenta Sopotu. (2009). Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,-title,Wniosek-ws-referendum-o-odwolanie-prezydenta-Sopotu,wid,10906442,wiadomosc.html?ticaid=118af7(4.03.2009).
36.Wójt Niedrzwicy dużej idzie do sądu. (2009). Pobrane z: http://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/wojt-niedrzwicy--duzej-idzie-do-sadu,n,1000090828.html (4.05.2009).