Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski

Autorzy: Renata Knap
Słowa kluczowe: międzynarodowa pozycja inwestycyjna efekt struktury bilans płatniczy
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (117-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena wpływu struktury rodzajowej zagranicznych aktywów i pasywów na zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (MPI) Polski w latach 1994–2015. Metoda badania – Dla realizacji celu przeprowadzono studia literaturowe, wykorzystano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk. Wynik – Z badań wynika, że struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów miała istotny wpływ na kształtowanie się MPI netto (MPIN) Polski. Wyższy udział inwestycji wysokiego zwrotu w aktywach niż pasywach prowadził do wzrostu ujemnego salda dochodów z inwestycji i pogarszania się MPIN Polski. Ponadto przyczyniał się do wzrostu roli innych przepływów w kształtowaniu MPIN, a tym samym zwiększania się różnicy między zmianą MPIN a saldem bilansu obrotów bieżących Polski. Oryginalność/wartość – Pozytywna weryfikacja, na przykładzie Polski, identyfikowanego w literaturze oddziaływania „efektu struktury” na zmiany MPIN.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition (BPM6). Washington.
2.European Commission (2012). Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances. European Economy.Occasional Papers, 92.
3.NBP (2016a). Bilans płatniczy. Pobrane z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilans_platniczy.html (1.05.2016).
4.NBP (2016b). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna. Pobrane z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/m _poz_inwest_ pre.html (1.05.2016).
5.Boonstra, W. (2008). Ageing, National Savings and the International Investment Position: What Does the Current Account Tell Us? Journal of Economics and Business, 26 (1).
6.Lane, R., Milesi-Ferretti, G.M. (2005). A Global Perspective on External Positions. IMF Working Paper, 5/161.
7.Lane, R., Milesi-Ferretti, G.M. (2006). The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities,1970–2004. IIIS Discussion Paper,126.
8.Obstfeld, M. (2012). Does the Current Account Still Matter? NBER Working Paper, 17877.
9.Gourinchas, P.-O., Rey, H. (2005). From World Banker to World Venture Capitalist: The US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. NBER Working Paper, 11563.
10.Schipper, U. (2015). Transaction and Valuation Effects on Germany’s International Investment Position (IIP) – New
11.Statistical Approaches and IIP Trends. IFC Satellite meeting at the ISI 60th WSC, Rio de Janeiro, July 24. Pobrane z: https://www.bis.org/ifc/events/sat_semi_rio_jul15/1_schipper_paper.pdf (28.04.2016).
12.Heath, R. (2008). Data Requirements From Users on the International Investment Position. Pobrane z: https:// www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2008/08-17.pdf (29.04.2016).
13.Habib, M.M. (2010). Excess Returns on Net Foreign Assets. The Exorbitant Privilege from a Global Perspective. ECB Working Paper Series, 1158.
14.Curcuru, S.E., Thomas, C.P., Warnock F.E. (2012). On Returns Differentials. NBER Working Paper, 18866.
15.UNCTAD (2016). UNCTADstat: National accounts. Pobrane z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ Report Folders/reportFolders.aspx (28.04.2016).
16.Dorosz, A. (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. International Journal of Management and Economics, 37.
17.Sawicki, J. (2014). Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki. Unia Europejska.pl, 4 (227).