Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-52
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego

Autorzy: Marta Nowak
Słowa kluczowe: księgowy moralność utylitaryzm utylitaryzm zasad utylitaryzm czynów utylitaryzm negatywny utylitaryzm ekologiczny utylitaryzm dobrobytu biegły rewident etyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (493-500)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – identyfikacja hierarchii typów etyki utylitarystycznej w odniesieniu do księgowości i au-dytu, wskazanie korelacji oraz zbadanie zależności pomiędzy chęcią oraz doświadczeniem pracy w profesji księgowego oraz biegłego rewidenta a oceną adekwatności różnych typów etyki utylitarystycznej. Metodologia badania – badania empiryczne; dane zebrane techniką ankietową; wyniki uzyskane poprzez analizę statystyk opisowych oraz korelacji. Wynik – stworzono hierarchię dla typologii utylitaryzmu w zawodzie biegłego rewidenta i księgowego, wskazano korelację, zbadano zależności pomiędzy chęcią oraz doświadczeniem pracy w tych profesjach a oceną adekwatności różnych typów utylitaryzmu w tych zawodach. Oryginalność/Wartość – odniesienie do pracy w rachunkowości i audycie uniwersalnej teorii etycznej, jaką jest utylitaryzm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filek, J., Kwarciński, T. (2013). Etyka pożytku – utylitaryzm. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowie-dzialność. Warszawa: PWN.
2.https://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/7090/ (19.03.2016).
3.http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924538,przetargi-o-audyt-z-blednymi-zapisami.html (19.03.2016).
4.Jamieson, D. (2002). Metoda i teoria moralna. W: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza.
5.Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
6.Kodeks etyki zawodowych księgowych. (2009). Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych.
7.Maruszewska, E. (2012). Reception of supervisor’s pressure to act unethically in accounting. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, tom II.
8.Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9.Nowak, M. (2015a). Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
10.Nowak, M. (2015b). Etyka biegłego rewidenta – wymiar pozakodeksowy. W: E. Nowak, J. Szafraniec (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki – teoria i praktyka. Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Nowak, M. (2015c). Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej – zarys kon-cepcji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82.
12.Nowak, M. (2015d). Moral conflict in performance measurement. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
13.Nowak, M. (2016). Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
14.Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.