Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2020
Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka

Autorzy: Sławomir Iwasiów
Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: media telewizja estetyka polityka Szczecin
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:15 (61-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie związków estetyki i polityki na przykładzie funkcjonowania szczecińskiej telewizji w latach sześćdziesiątych. Szczecin, od początku istnienia regionalnego ośrodka TVP, kojarzy się przede wszystkim z przemysłem morskim i stoczniowym, portem, zawodem marynarza, sportami wodnymi, spędzaniem wolnego czasu nad rzeką, jeziorem czy brzegiem morza. Te cechy charakterystyczne Szczecina niejednokrotnie podkreślano estetycznym wymiarem filmów i materiałów telewizyjnych z tamtego okresu – na przykład ich nieodłącznym elementem jest dźwięk okrętowej syreny – które miały wyraźnie perswazyjny, propagandowy charakter. Szczecińską telewizję tworzyli przy tym artyści – radiowcy, aktorzy, pisarze – których praca stanowiła styk dwóch przestrzeni: estetycznej i politycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.55 lat Telewizji Szczecin – historia telewizji z 55-letnim doświadczeniem. Dostęp 5.04.2019. Szczecin.tvp.pl.
2.Androchowicz, Andrzej. „Zabawa w telewizję”. W: Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, red. Tadeusz Białecki, 113–119. Szczecin: SDRP, 1996.
3.Baudrillard, Jean. Symulakry i symulacja. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2005.
4.Bauman, Zygmunt. Społeczeństwo w stanie oblężenia. Tłum. Janusz Margański. Warszawa: Sic!, 2006.
5.Białecki, Tadeusz. Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1978.
6.Bourdieu, Pierre. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, red. naukowa i przedmowa Małgorzata Jacyno. Tłum. Karolina Sztandar-Karolewska, Anna Ziółkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
7.Czejarek, Roman. Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach. Łódź–Szczecin: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
8.Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
9.Goban-Klas, Tadeusz. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: WSiP, 2005.
10.Jurszo, Robert. „IPN: Październikowa odwilż dała prasie na krótko większą swobodę”. Dostęp 5.04.2019. dzieje.pl.
11.Kania, Jan. „Podstawy metodologiczne wyodrębnienia mediów lokalnych”. Edukacja Humanistyczna 22 (2010), 1: 8–14.
12.Kania, Jan., Cieślak, Robert, red. Media lokalne w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
13.Karwowska-Lamparska, Alina. „Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji”. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3–4 (2009): 44–57.
14.Kuźma, Erazm. „O literaturze na Pomorzu”. W: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Erazm Kuźma, Inga Iwasiów, 11–50. Szczecin: Wydawnictwo „Kurier-Press”, 2003.
15.Matlak, Andrzej. „Nowa polska ustawa o radiofonii i telewizji”. Zeszyty Prasoznawcze 133 (1993), 1–2: 5–11.
16.Michalczyk, Stanisław Media lokalne w systemie komunikowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.
17.Mickelson, Sig. The Decade that Shaped Television News. CBS in the 1950s. Westport: Praeger Publishers, 1998.
18.Paziewski, Michał. Grudzień 1970 w Szczecinie. Szczecin: IPN, 2013.
19.Pleskot, Patryk. „Telewizja w życiu Polaków lat sześćdziesiątych”. Dzieje Najnowsze 34 (2002), 4: 115–135.
20.Puchalski, Zbigniew (2000). „Telewizja”. W: Encyklopedia Szczecina. Tom 2. P–Ż, red. Tadeusz Białecki, 518. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000.
21.Rancière, Jacques. Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Tłum. Maciej Kropiwnicki i Jan Sowa, wstęp Magda Pustoła. Kraków: Koroporacja Ha!art, 2007.
22.Shuster, Martin. New Television. The Aesthetics and Politics of a Genre. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
23.Urry, John. Socjologia mobilności. Tłum. Janusz Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.