Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.14-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 14 (2017)
Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Etyka informacji w gospodarce opartej na wiedzy)

Autorzy: Anna Waligórska-Kotfas
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Katedra Finansów i Logistyki
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy etyka informacji usługi informacyjne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (133-140)
Klasyfikacja JEL: D80 O33 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Implikowana przemianami w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych transformacja paradygmatu współczesnej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy indukuje kreatywność i innowacyjność w tworzeniu i ekspansji nowych produktów i usług. Jednocześnie zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne związane z generowaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem wiedzy bazującej na informacji prowadzą do refleksji natury etycznej. W pierwszej części artykułu dokonano analizy SWOT gospodarki opartej na wiedzy oraz nakreślono zagadnienia etyczne z nią współzależne. Następnie przedyskutowano kwestie etyki informacji na poziomie mikro i makro. Ostatnia część publikacji koncentruje się na deontologicznych powinnościach beneficjentów gospodarki opartej na wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AIIP (2015). Code of Ethical Business Practice. Retrieved from: http://www.aiip.org/About/Code-of-Ethical-Business-Practice (1.10.2015).
2.Berardi, F. (2005). What Does Cognitariat Mean? Work, Desire, Depression. Cultural Studies Review, 11 (2), 57–63. DOI:http://dx.doi.org/10.5130/csr.v11i2.3656.
3.Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
4.Castells, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Comor, E. (2010). Digital prosumption and alienation. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 10 (3/4), 439–454.
6.Dijk, J.A.G.M. van. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. Thousand Oaks: Sage.
7.Fiut, I., Habryń, M. (2001). Społeczność akademicka wobec możliwości wykorzystania Internetu w procesie pracy. In: L.H. Haber (ed.), Mikrospołeczność informacyjna na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (pp. 127–164). Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.
8.Floridi, L. (2006). Information Ethics, its Nature and Scope. SIGCAS Computers and Society, 36 (3), 21–36.
9.Floridi, L., Sanders, J.W. (2003). Internet Ethics: the Constructionist Values of Homo Poieticus. In: R.J. Cavalier (ed.), The Impact of the Internet on Our Moral Lives (pp. 195–214). New York: State University of New York.
10.ICIE (2015). International Centre for Information Ethics. Retrieved from: http://icie.zkm.de/research (22.11.2015).
11.IFLA (2015). IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers. Retrieved from: http://www.ifla.org/news/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-informationworkers-full-version (5.12.2015).
12.Jemielniak, D. (2012). The New Knowledge Workers. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
13.Kietliński, K. (2009). Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
14.Martin, M.W. (2000). Meaningful Work: Rethinking Professional Ethics. New York: Oxford University Press.
15.Materska, K. (2007). Informacja w organizacjach wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
16.PLA (2005). Librarians Profession Code of Ethics (Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji). Retrieved from: http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/przepisy_prawne/kodeks_etyki_bibliotekarza (29.11.2015).
17.Prensky, M. (2009). Homo Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. Innovate: Journal of Online Education, 5 (3). Retrieved from:http://nsuworks.nova.edu/innovate/vol5/iss3/1 (22.11.2015).
18.Russo, F. (2012). The homo poieticus and the bridge between physis and techne. In: H. Demir (ed.), Luciano Floridi’s Philosophy of Technology (p. 65–81). Dordrecht: Springer Science. DOI: 10.1007/978-94-007-4292-5_4.
19.SCIP (2015). Code of Ethics for CI Professionals. Retrieved from: https://www.scip.org/CodeOfEthics.php (29.11.2015).
20.Sherman, Ch., Price, G. (2001). The Invisible Web: Uncovering Sources Search Engines Can’t See. Medford: Information Today Inc.
21.Sienkiewicz, P., Nowak, J.S. (ed.) (2008). Społeczeństwo informacyjne: krok w przód, dwa kroki w tył. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.
22.Waligórska-Kotfas, A. (2015). Big Data: implikacje etyczne gromadzenia i przetwarzania informacji w organizacjach. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 40, 181–194.
23.Webster, F. (2014). Theories of the Information Society. New York: Routledge.