Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki

Autorzy: Marcin Romanowski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: podmiotowość autotematyzm somatopoetyka materialność biografistyka
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (193-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje problematykę materialności w książce Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg autorstwa Anny Marchewki. Poprzez analizę doświadczenia materialnego, przestrzennego, roli fotograficznych ekfraz ukazuje oryginalność biograficznej praktyki Marchewki. Ów nowatorski sposób uprawiania biografistyki cechuje się szczególnym zaakcentowaniem fizycznego, cielesnego wymiaru doświadczenia biografa, wskazując na inny rodzaj epistemologii – ucieleśnionej, angażującej nie tylko emocje i umysł, lecz także ciało.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. i wstęp Ewa Domańska, Universitas, Kraków 2004.
2.Błażejowska Kalina, Uparte serce. Biografia Haliny Poświatowskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.
3.Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992.
4.Buchholtz Mirosława, Henry James i sztuka auto/biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
5.Edel Leon, Writing Lives. Principia Biographica, W.W. Norton & Company, New York–London 1984.
6.Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Fundacja Pogranicze, Sejny 2002.
7.Gajewska Agnieszka, Zwrot biograficzny w feministycznej krytyce literackiej. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, red. Arleta Galant, Inga Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
8.Holmes Richard, Footsteps. Adventures of a Romantic Biographer, Harper Press, London 1985.
9.Jochymek Renata, W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2004.
10.Kopytoff Igor, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, przeł. Ewa Klekot. W: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyboru dokonali i przedmową opatrzyli Marian Kempny, Ewa Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
11.Koszowy Marta, W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej, Universitas, Kraków 2013.
12.Łebkowska Anna, Somatopoetyka. W: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2012.
13.Madejski Jerzy, Do(tykanie) osoby. Współczesna biografistyka literacka. W: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
14.Marchewka Anna, Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg, Studio Wydawnicze DodoEditor, Kraków 2014.
15.Matywiecki Piotr, Twarz Tuwima, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.
16.Mościcki Paweł, Migawki z bliskich spotkań. Fotografia, literatura i historia, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.
17.Romanowski Marcin, Biografia kobieca. Przypadek Marii Konopnickiej. W: Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, red. Katarzyna Bałżewska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Alicja Wódkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
18.Sosnowska Joanna, Biografia kobieca. W: Biografia, historiografia, dawniej i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, red. Ryszard Kasperowicz, Elżbieta Wolicka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
19.Shusterman Richard, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz, red. naukowa Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2010.
20.Tridgell Susan, Understanding Our Selves. The Dangerous Art of Biography, Peter Lang, Oxford–Bern 2004.
21.Zaleski Marek, Kłopoty z monografią, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.