Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy

Autorzy: Bogna Choińska
Akademia Pomorska
Słowa kluczowe: Lacan etyka pożądanie suwerenne dobro
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (81-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

One of the most controversial theses of Jacques Lacan is the conviction of a specific relationship linking ethics and desire. The aim of this article is to present what this new relationship consists in, and later, in the summary to outline weaknesses of this concept, i.e. that it fails to take into account the existence of the sovereign good as a cognizable category. According to my thesis, the ethics of the Supreme Good, to use Lacan’s terms, or simply the traditional ethics of the good, cause a human subject to stay voluntarily (perhaps carelessly) in the dimension of the Imaginary. This ethical postulate will be treated by me as happening not so much in the situation of a psychoanalysis session but as a general indication as to how people should behave.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielik-Robson A. 2008. „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków
2.Choińska B. 2012. Poststrukturalizm a myśl etyczna Fryderyka Nietzschego, „Filo-Sofija”, nr 16
3.Choińska B. 2014. Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego, Kraków
4.Dor J. 1998. Introduction to the Reading of Lacan. The Unconscious Structured Like a Language, New York
5.Dybel P. 2009. Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem, Kraków
6.Freud S. 1996. Objaśnianie marzeń sennych, w: idem, Dzieła, t. 1, Warszawa
7.Foer J.S. 2013. Zjadanie zwierząt, Warszawa
8.Kojeve A. 1999. Wstęp do wykładów o Heglu, Warszawa
9.Lacan J. 1973. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (S XI), Paris
10.Lacan J. 1997. The Ethics of Psychoanalysis (SVII), London–New York
11.Lacan J. 1999a. On Feminine Sexuality. The Limits of Love and Konowledge, New York–London
12.Lacan J. 1999b. Kant avec Sade, w: idem, Ecrits II, Paris 1999
13.Sade de D.A.F. 1970. Francuzi, jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami, „Twórczość”, nr 2