Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 1 (1) 2014
De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji

Autorzy: Łukasz Lipiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: Sarbiewski, Arystoteles, poetyka, narracja, narratologia, retoryka, strukturalizm
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (49-64)

Abstrakt

This article is an interpretation of De perfecta poesi by Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640,Polish Jesuit, Latin poet), based on the contemporary narrative theories. The source of a parallelbetween the 17th century work by Sarbiewski and the 20th century theories on narrative(mainly the structuralist narrative) can be found in Aristotle’s Poetics. De perfecta poesi as wellas works created by French structuralists were based on the logocentrism and thus being connectedwith each other, despite the chronological differences. The similarities are not only general,but also more detailed. However, it does not mean that De perfecta poesi and 20th centurytheories are the same. There are some disparities that do not allow to compare the work by Sarbiewskiand narrative theories too closely.
Pobierz plik

Plik artykułu