Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Kontakt

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

Można też przesłać tekst na adres pocztowy redaktorów:

Maria Barłowska marbar55@wp.pl
Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl
Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl
Witold Wojtowicz wojtowic@univ.szczecin.pl

lub sekretarza redakcji:
Marzena Walińska marzena.walinska@us.edu.pl

Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.