Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Zasady recenzowania

Teksty, które otrzymuje redakcja, są recenzowane przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie kierowane do recenzenta zewnętrznego.
Autor lub autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Tym samym każdy artykuł recenzowany jest dwuetapowo (double-blind review).
Recenzje są przedstawiane w formie pisemnej, zawierają jednoznaczną konkluzję co do warunków opublikowania artykułu (w przedstawionej redakcji formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta), bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzję dotyczącą jego odrzucenia.
W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi około 3. miesięcy.