Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2013
Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik
(Ubóstwo jako wyzwanie. Franciszkański Ruch na rzeczu ubogich i początki etyki społecznej.)

Autorzy: Peter Schallenberg
Wydział Teologiczny w Paderborn
Słowa kluczowe: solidarność św. Franciszek ubóstwo teologia moraln katolicka etyka społeczna dobro wspólne
Rok wydania:2013
Liczba stron:19 (43-61)

Abstrakt

Początek każdego pontyfikatu wskazuje na ważne tematy, które podejmuje nowy papież. W przypadku Franciszka dostrzegamy, że problem ludzi ubogich i cierpiących ma się stać szczególnym punktem w przepowiadaniu i działalności pasterskiej Kościoła. Dlatego warto spojrzeć na tę kwestię z perspektywy biblijnej, patrystycznej oraz teologicznej. Stanowi to meritum zainteresowań katolickiej etyki społecznej oraz teologii moralnej, które wskazują na solidarność i pomocniczość jako zasady budowania dobra wspólnego i ładu moralnego.
Pobierz plik

Plik artykułu