Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2013

Rok wydania:2013

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła

14 (7-20) Henryk Wejman Więcej
2.

Struktura i treść krótszej wersji modlitwy „Ojcze nasz” (Łk 11,2b-4)

21 (21-41) Jan Flis Więcej
3.

Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik


(Ubóstwo jako wyzwanie. Franciszkański Ruch na rzeczu ubogich i początki etyki społecznej.)
19 (43-61) Peter Schallenberg Więcej
4.

W poszukiwaniu tradycji o Izaaku

14 (63-76) Janusz Lemański Więcej
5.

Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”

14 (77-90) Wiesław Łużyński Więcej
6.

Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno

29 (91-119) Grzegorz Wejman Więcej
7.

Przygotowanie i dziękczynienie (kan. 909 KPK)

12 (121-132) Kazimierz Dullak Więcej
8.

Eucharist, preparation, silence, thanks.

14 (133-146) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
9.

Obowiązek sprawowania mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904-905 KPK/1983)

18 (147-164) Jarosław Kodzia Więcej
10.

Wybór systemów nagłośnienia pomieszczeń sakralnych

19 (165-183) Adam Rosiński Więcej
11.

Ocena moralna postępów w genetyce medycznej w świetle nauczania Jana Pawła II i Katechizmu Kościoła Katolickiego

11 (185-195) Rafał Orzech Więcej
12.

Piotr Zieliński, Ksiądz Generał. Opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993), Koszalin 2010, ss. 188

2 (205-206) Tadeusz Ceynowa Więcej
13.

Sprawozdanie z 9. walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50. sympozjum Biblistów Polskich

5 (195-199) Cezary Korzec, Piotr Briks Więcej
14.

Zarys eschatologii plemienia „Beti”

5 (200-204) Franc Mbida Więcej