Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2013
Piotr Zieliński, Ksiądz Generał. Opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993), Koszalin 2010, ss. 188

Autorzy: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:2013
Liczba stron:2 (205-206)
Pobierz plik

Plik artykułu