Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2015.32-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 32 (2015)
Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych

Autorzy: Agata Janaszczyk
Gdański Uniwersytet Medyczny

Krzysztof Sobczak
Gdański Uniwersytet Medyczny
Słowa kluczowe: etyka etyka medyczna prawda kłamstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (49-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Does a medical practitioner have a moral obligation to mislead a patient about hiscondition, if he has subjective certainty, that revealing the truth to the patient mayharm him even more? Or, perhaps the practioner is always bound to fully inform thepatient about true state of his health? Idea that pertains to those questions is, in itsnature, achronic. It has accompanied medicine since its birth and has also becomean issue pondered by philosophers. Over the course of centuries, various ethicalfundaments have been created by social and historical contexts. Their purpose wasto evaluate the so called ‘white lie’. The intention of this article is to classify and describemain ethical concepts, within which a solution to this issue has been sought for.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles (1996), Etyka nikomachejska, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum.D. Gromska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Aszyk P. (2010), Etyczne oblicza starożytnej medycyny, Warszawa: WydawnictwoRhetos.
3.Brandhorst M. (2011), O prawie do kłamstwa z miłości do ludzi, tłum. M. Marciniak,„Studia z Historii Filozofii” nr 2, s. 89–105.
4.Chyrowicz B. (2005), Prawo do nieinformowania, „Diametros”, nr 4, s. 147–150.
5.Chudy W. (2003), Filozofia kłamstwa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
6.Chudy W. (2007), Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1,Warszawa: Oficyna Naukowa.
7.Dąmbska I. (1973), Alétheia i aléthes w dialektyce stoickiej na podstawie „AdversusLogicos” Sekstusa Empiryka, [w:] J. Sulowski (red.), Studia z historii semiotyki,t. 2, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
8.Domeracki P. (2009), Deontologia kłamstwa: czego możemy nauczyć się odMacIntyre’a, [w:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska (red.), Kłamstwo w życiu„Forum Medycyny Rodzinnej” 2014, nr 6, s. 320–328.
9.Fidos Ł. (2013), Przeciw nieuchronności kłamstwa, „Annales UMCS. Philosophia– Sociologia”, nr 28, s. 93–114.
10.Fletcher J. (1966), Situation Ethics. The New Morality, Pennsylvania: WestminsterPress.
11.Galewicz W. (2005), O argumentach za medycznym kłamstwem, „Diametros”, nr 4,s. 152–158.
12.Gałkowski S. (2004), Cnoty i relatywizm. Alasdaira MacIntyre’a próba przekroczenia relatywizmu, „Diametros”, nr 2, s. 1–17.
13.Jacórzyński W.R. (1993), Joseph Fletcher i agapizm, czyli: „kochaj i rób, co chcesz”,„Etyka”, nr 26, s. 62–72.
14.Kant I. (2002), O domniemanym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej,tłum. A. Grzeliński, D. Pakalski, „Filo-Sofija”, nr 1, s. 165–169.
15.Kant I. (2005), Metafizyka moralności, tłum. E. Nowak, Warszawa: WydawnictwoNaukowe PWN.
16.Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmianyuchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy ZjazdLekarzy), Warszawa 2004.
17.Lazari-Pawłowska I. (1992), Problemy etyki sytuacyjnej, [w:] Etyka. Pisma wybrane,opr. P.J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowyim. Ossolińskich.
18.MacIntyre A. (2009), Etyka i polityka, tłum. A. Chmielewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Pence G. (1998), Teoria cnoty, [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, tłum.P. Łuków, Warszawa: Książka i Wiedza.
20.Platon (2003), Państwo, tłum. M. Witwicki, Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
21.Saja K. (2013), Dlaczego warto budować teorie etyczne?, „Etyka Praktyczna”, http://etykapraktyczna.pl/wpis/2013/02/06/dlaczego-warto-budowac-teorie-etyczne.
22.Sobczak K. (2014), Przekazywanie informacji o niekorzystnej diagnozie i rokowaniu,„Forum Medycyny Rodzinnej”, nr 6, s. 320–328.
23.Stępnik A. (2013), W sprawie pojęcia kłamstwa, „Edukacja Filozoficzna”, nr 56,
24.Szutta N. (2004), Status współczesnej etyki cnót, „Diametros”, nr 2, s. 70–84.
25.Xenophon (1967), Apomnemoneumata. Xenophon’s Memorabilia of Socrates,trans. R. Robbins, New York: D. Appleton and Company.
26.Zielewska-Rudnicka B. (2009), Filozoficzne oblicza kłamstwa, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 15, s. 155–163.