Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Autorzy: Ewa Puzio
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: fuzja przejęcie przedsiębiorstwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (77-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza istotny temat, jakim są fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Podjęcie tej problematyki jest wyzwaniem z uwagi na dynamikę zmian zachodzących w gospodarce. Celem artykułu jest omówienie procesów konsolidacji, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć. Przedstawiono motywy nabywców i sprzedawców, jakimi kierują się przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu transakcji. Określono kolejne etapy procesu nabycia przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu