Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP

Autorzy: Monika Krezymon
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rozwój przedsiębiorstwo determinanty
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (23-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

MSP jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce. Rozwój tego sektora determinuje przede wszystkim cel i strategia dostosowane do wizji rozwoju firmy, lecz równie ważne są konkurencyjność i innowacje. Sektor MSP napotyka wiele barier rozwoju, które niekiedy mogą być przyczyną zakończenia działalności gospodarczej. Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorstwa sektora MSP wpływają korzystnie na gospodarkę rynkową i pomoc w utrzymaniu się na rynku ze strony państwa oraz organizacji prowadzących programy dofinansowań niesie ze sobą wartość dodaną w postaci obniżenia stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego
Pobierz plik

Plik artykułu