Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania nabywcze

Autorzy: Justyna Gerlach
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: marketing konsument media zachowania nabywcze
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (5-12)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie wpływ mediów na wybory dokonywane przez konsumentów jest bardzo duży. Rodzaj tego wpływu ewoluował w czasie, wraz z rozwojem technologii i ogólnoświatowych zmian społecznych. W artykule zaprezentowano możliwości mediów, które w specyficzny dla swojej natury sposób, wpływają na decyzje konsumenckie oraz sposób postrzegania świata. Właściwe wykorzystanie możliwości mediów może w znaczny sposób wpłynąć na wielkość sprzedaży czy opinię o marce.
Pobierz plik

Plik artykułu