Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce

Autorzy: Łukasz Maciej Mitek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe oszczędności zadłużenie migracja
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie gospodarstwa domowego oraz zjawiska migracji, a także podjęto próbę analizy wpływu zagranicznych transferów pieniężnych do Polski (z tytułu pracy emigrantów zarobkowych za granicą) na poziom oszczędności i zobowiązań gospodarstw domowych. Ponadto wskazano na problemy wynikające ze sposobu rozdysponowania otrzymanych środków przez rodziny emigrantów zarobkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu