Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski

Autorzy: Agnieszka Paluch-Dybek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: podatki system podatkowy budżet
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (55-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Szczególne znaczenie dla gospodarki każdego kraju mają podatki. Stanowią one podstawowy instrument finansów publicznych. Należy stwierdzić, iż główną rolą podatków jest zasilanie budżetu państwa. Każda osoba fizyczna jest zobowiązana do płacenia podatków, są one pobierane bezzwrotnie, nieodpłatnie, wynikają z ustaw i nieodpłatnych świadczeń pieniężnych.
Pobierz plik

Plik artykułu