Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Autorzy: Artur Pomianowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rozwój regionalny turystyka wodna infrastruktura turystyczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje tendencje rozwoju i rolę turystyki wodnej na Pomorzu Zachodnim. W tekście przedstawiono możliwe relacje pomiędzy gospodarką lokalną i regionalną, a inwestycjami w infrastrukturę turystyki wodnej. Głównym podmiotem zainteresowania autora jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, jako największy sieciowy produkt turystyczny związany z turystyką wodną w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu