Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Miciuła
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne informacja wrażliwa bezpieczeństwo informacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (89-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje ilościową analizę korzystania z usług e-administracji w Polsce na tle państw członkowskich UE oraz czynniki wpływające na hamowanie jego rozwoju. Do elementów ograniczających rozwój społeczeństwa informacyjnego i e-usług organizacji publicznych niewątpliwie należy bezpieczeństwo informacji wrażliwych. Dlatego w artykule przedstawiono sposoby zabezpieczania informacji wrażliwych w ramach polityk prowadzonych przez państwa UE oraz kierunki rozwoju e-administracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D. red. (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej,MGG Conferences, Warszawa.
2.Borowiecki R., Kwieciński M. red. (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
3.CapGemini (2014), Web-based survey on electronic public services, Badania na zlecenie Komisji Europejskiej.
4.Combe C. (2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam –Boston–Heidelberg–Londyn–Nowy Jork–Paryż–Oxford.
5.Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka Cyfrwa, Szczecin.
6.Dwornik B. (2013), Bezpieczeństwo w Internecie, Interaktywnie.com.
7.Economist Intelligence Unit (2013), The 2013 e-readiness rankings, The IBM Institute for Business Value.
8.Eurostat (2013), ICT security in enterprises 2011–2012, kwiecień 2013.
9.Grynkiewicz T., Poznański P. (2011), Twoja firma w Internecie, Oplograf, Opole.
10.GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl.
11.Jak działa e-administracja w Europie, prawo.rp.pl/artykul/1035898.html (5.04.2015).
12.Krzyżak E., Organizacja ochrony informacji wrażliwych w świetle uregulowań obowiązujących przepisów prawa, www.iniejawna.pl/pomoce/ela.html (11.03.2015).
13.Kulisiewicz T., Średniawa M. (2012), Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MGG Conferences, Warszawa.
14.Schetina E., Green K., Carlson J. (2002), Bezpieczeństwo w sieci, Helion, Gliwice.
15.Socjotechnika w służbie kradzieży danych, prnews.pl/aktualnosci/socjotechnika-w-sluzbie-kradziezy-danych.html (20.02.2015).
16.Stokłosa J. (2005), Ochrona danych i zabezpieczenia w systemach teleinformatycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
17.Tapscott D. (1997), The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw-Hill, New York.
18.World Economic Forum (2013), Global Information Technology Report, http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/.
19.Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.