Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 46
Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe

Autorzy: Agnieszka Szewczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne seniorzy osoby niepełnosprawne udogodnienia informatyczne (programowe i sprzętowe)
Rok wydania:2017
Liczba stron:23 (87-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano dostępne udogodnienia informatyczne w ujęciu programowym i sprzętowym dla tej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono testy wybranych programów asystujących i zamieszczono opis tych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BIGtrack. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=276 (25.08.2015).
2.BraillePad. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1097&kat_id=129&art_id=675 (26.08.2015).
3.BraillePen 12. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1097&kat_id=129&art_id=128 (26.08.2015).
4.C12. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=649 (25.08.2015).
5.Gajda, M. (2015). WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad. Pobrane z: http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag- 2-0-w-skrocie/ (17.08.2015).
6.Gunkel, D. (2003). Second thoughts: toward a critique of the digital divide. New Media & Society, 5 (4), 501.
7.Head Mouse Extreme. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=270 (26.08.2015).
8.Headpointer. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=269 (25.08.2015).
9.IntelliKeys. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=132&art_id=257# (24.08.2015).
10.Jak korzystać z rozpoznawania mowy. Pobrane z: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/using-speech-reco¬gnition (22.08.2015).
11.Jasiewicz, J., Filiciak, M. (red.) (2015). Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych. Warszawa: Centrum Cyfrowe Pro¬jekt: Polska.
12.Krawiec, M. (2011). Jak pokonać strach przed komputerem. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
13.Krulak, A. (2014). Komputer jako narzędzie wspomagające komunikację. W: J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających – wybrane zagadnienia (s. 152 – 153). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
14.Kryńska, E., Kukulak-Dolata, I. (2011). Wprowadzenie – kontekst rozważań. W: Ł. Arendt (red.), Przeciwdziała¬nie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu – Priorytety strategiczne (s. 12). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
15.Łatwiejsze korzystanie z komputera. Pobrane z: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/make-pc-easier-use (22.08.2015).
16.Magic Cursor 2000. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=293 (26.08.2015).
17.Maltron Single Handed. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=132&art_id=427 (25.08.2015).
18.Marcinkowski, A., Marcinkowski, P. (2013). WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Wydawnictwo Na¬ukowe PWN.
19.Mouse Control through body movements. Pobrane z: http://www.tobii.com/Global/Assistive/Product_Documents/To-biiATI_CDotTracker_Leaflet_20101110_USEng_WEB.pdf (26.08.2015).
20.Olcoń-Kubicka, M. (2011). Wprowadzenie. W: M. Olcoń-Kubicka (red.), Internet wzbogacił moje życie (s. 5). Warsza¬wa: Wydawnictwo Exit.
21.Paszkiewicz, D. (2011). Dostępność stron internetowych – podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22.PCEye Go. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=682 (25.08.2015).
23.Plazma. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/user_files/pl/cms/article_files/FCK/Image/plazma02.jpg (24.08.2015).
24.Rzadkowolska, M. (2008). Przezwyciężanie nierówności w dostępnie do technologii społeczeństwa informacyjnego. W: A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu. T. 1 (s. 190). Szczecin: Hogben.
25.Sip Puff Switch. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=275 (26.08.2015).
26.Słuchanie tekstu czytanego przez narratora. Pobrane z: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/hear-text-read¬-aloud-narrator#1TC=windows-8 (22.08.2015).
27.SmartNav At. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=268 (26.08.2015).
28.SmartView Versa. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/user_files/pl/cms/article_files/FCK/Image/SVVersa.jpg (24.08.2015).
29.Sygnalizowanie tekstowe lub wizualne zamiast dźwiękowego. Pobrane z: http://windows.microsoft.com/pl-pl/win¬dows-8/use-visual-alternatives-sounds (22.08.2015).
30.Symbol for Windows – baza symboli Bliss. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_ id=133&art_id=347 (23.08.2015).
31.Symbol for Windows – baza symboli Pictogram. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_ id=133&art_id=348 (24.08.2015).
32.Symbol for Windows – Personal Communicator. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_ id=133&art_id=338 (23.08.2015).
33.SymbolStix. Pobrane z: https://www.n2y.com/products/symbolstix (25.08.2015).
34.SymWord. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=133&art_id=352 (24.08.2015).
35.Szmigielska, B., Bąk, A., Jaszczak, A. (2012). Komputer i Internet w życiu e-seniorów – doniesienie z badań jakościo¬wych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
36.Sztramski, M. Spikit. Pobrane z: http://www.spikit.pl/ (24.08.2015).
37.Szymanek, V. (2014). Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wyko¬rzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W: V. Szymanek (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (s. 25). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
38.The Grid 2. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=133&art_id=484 (24.08.2015).
39.Tracker Pro. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1098&kat_id=164&art_id=291 (26.08.2015).
40.Twój Mac reaguje na dotyk i głos. Pobrane z: http://www.apple.com/pl/accessibility/osx/#motor-skills (22.08.2015).
41.Van Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów, analiza społeczeństwa sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
42.Zielińska, J. (2014). Komputer w komunikacji alternatywnej. W: J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających – wybrane zagadnienia (s.110–126). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwer¬sytetu Mikołaja Kopernika.
43.ZoomText Magnifier. Pobrane z: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtlid=1097&kat_id=125&art_id=147 (24.08.2015).