Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych projektów wytwarzania oprogramowania w e-administracji

Autorzy: Magdalena Kieruzel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Scrum produkty software’owe
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (487-496)

Abstrakt

Realizacja projektów informatycznych w organach publicznych oznacza najczę­ściej wybór jednej z dostępnych metodyk zarządzania projektem. Jest wiele metodyk, różniących się między sobą podejściem do kontroli prac projektu, szczegółowością procedur czy dostosowaniem do przedmiotu projektu. Uruchomienie projektu oznacza najczęściej wybór jednego z dostępnych rozwiązań, chociaż przy większości przedsię­wzięć realizowanych w organizacjach publicznych ten wybór jest często ograniczany do konieczności stosowania metodyki PRINCE2. Takie podejście nie daje szerszej per­spektywy uwzględniającej wszystkie aspekty projektu, szczególnie w obrębie prac ty­powo specjalistycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Niniejszy arty­kuł przedstawia możliwość zastosowania tradycyjnej metodyki zarządczej PRINCE2 wraz z metodyką zwinną Serum w rzeczywistym środowisku projektu. Świadome i dostosowane do warunków organizacji zastosowanie połączenia Serum i PRINCE2 może tworzyć synergię, która prowadzi do dynalnicznego rozwoju produktu w precy­zyjnie kontrolowanym środowisku projektowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Koszlajda A. (2010), Zarządzanie projektami IT, przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice.
2.PRINCE2TM (2009), Managing Successful Project with PRINCE2, TSO, Londyn.
3.Chrapko M. (2013), Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice.