Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
The importance of governance in business models
(Relacje nadzoru oraz ich wpływ na efektywność organizacji)

Autorzy: Włodzimierz Rudny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: sieci relacje międzyorganizacyjne zarządzanie organizacje efektywność
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (611-622)

Abstrakt

Istnienie więzi pomiędzy organizacjami gospodarczymi wspomaga procesy kreowania wartości poprzez łączenie zasobów, rozwój zasobów wiedzy i ułatwianie dostępu do rynków zagranicznych. W szczególności należy wyeksponować znaczenie relacji z perspektywy kreowania wiedzy i dzielenia się nią. Główne paradygmaty wykorzystywane do wyjaśniania przyczyn, dla których firmy wchodzą w zróżnicowane relacje, to: teoria kosztów transakcyjnych, teoria zależności od zasobów, teoria tworzenia wartości dla interesariuszy i teoria uczenia się organizacyjnego. Nadzór może być istotnym elementem determinującym sposób funkcjonowania związków międzyorganizacyjnych (sieci). Wpływ nadzoru zależy od rodzaju sieci. Skuteczna adaptacja określonej formy nadzoru zależy od następujących czynników: wzajemne zaufanie uczestników sieci, kompatybilność realizowanych przez nich celów, wielkość sieci, rodzaj zadań realizowanych przez sieć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahuja G. (2000), Collaborative networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 45.
2.Child J., Faulkner D. (1998), Strategies of cooperation: Managing alliances, networks and joint ventures, Oxford University Press, Oxford.
3.Cohen W., Levinthal D. (1990), Absorptive capacity: A New perspective on learning and innovation, “Administrative Science Quarterly” Vol. 35.
4.Graddy E., Chen B. (2006), Influences on the size and scope of networks for social service delivery, “Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 16.
5.Kenis P., Provan K. (2008), Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness, “Journal of Public Research and Theory”, Vol. 18, Issue 2.
6.Kenis P., Provan K. (2009), Towards an exogenous theory of the firm, “Public Admin-istration” Vol. 87, Issue. 3.
7.Lando A., Boyd A., Hanlon G. (1997), Competition, cooperation and the search for economic rent: A syncretic model, “Academy of Management Review”, Vol. Vol. 22.
8.Ogden S, Watson R. (1999), Corporate performance and stakeholder management: Balancing shareholder and customer interests in the UK privatized water industry, “Academy of Management Journal”, Vol. 42, Issue 5.
9.Powell W., Kogut, Smith-Doernerr L. (1996), Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks and learning in biotechnology, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 19.
10.Provan K., Fish A., Sydow J. (2007), Interorganizational networks at the network level: A review of the empirical literature on whole networks, “Journal of Management”, Vol. 3.
11.Venkatraman N., Lee C. (2004), Preferential linkage and network evolution: A conceptual model and empirical test in the U.S. video game sector, “Academy of Management Journal”, Vol. 47.
12.Williamson O. (1975), Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications, Free Press, New York.