Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE

Autorzy: Joanna Papińska-Kacperek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: usługi cyfrowe administracji publicznej Open Government Data
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (551-560)

Abstrakt

Celem artykułu jest rekomendacja działań, które mogą zwiększyć popularność cyfrowej administracji publicznej. Opisane zostaną portale internetowe dedykowane udostępnieniu usług cyfrowych administracji publicznej w wybranych krajach UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bellamy C. (2002), From Automation to Knowledge Management: Modernizing British Government with ICTs, „International Review of Administrative Sciences”, 68(2), s. 213–230.
2.Country Factsheets E-Government (2014), https://ec.europa.eu/digital-agenda/ en/news/scoreboard-2014-country-factsheets-e-government.
3.Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J. (2013), Organizacyjne i techniczne aspekty elektronicznej identyfikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, t. 1, s. 21–32.
4.Janssen M., Charalabidis Y., Zuiderwijk A. (2012), Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government, „Information Systems Management”, Vol. 29, No. 4, s. 258–268.
5.Jupp V. (2003), Realizing the Vision of eGovernment, „Journal of Political Marke-ting”, 2(3–4), s. 128–145.
6.Komisja Europejska (2012), eGovernment Benchmark Framework 2012–2015.
7.Komisja Europejska (2014), Delivering the European Advantage? ‘How European governments can and should benefit from innovative public services’.
8.ONZ (2014), eGovernment Benchmark Framework: The Future We Want.
9.Papińska-Kacperek J. (2013), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
10.Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2015), Inicjatywy Open Government Data, Roczni-ki Kolegium Analiz Ekonomicznych (w druku).
11.Tambouris E., Spanos E. (2002), An architecture for integrated public service delivery based on life-events, „Electronic Markets”, 12(4), s. 281–288.
12.Sidoroff T., Hyvönen E. (2005), Semantic e-goverment portals – a case study, Semantic Web Case Studies and Best Practices for eBusiness SWCASE05 (Vol. 7).