Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk

Autorzy: Ewa Kulińska
Politechnika Opolska

Monika Odlanicka-Poczobutt
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: ICT system zarządzania sprawami sądownictwo open source
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (541-550)

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat zainteresowanie technologią informatyczną w sądach znacznie wzrosło, a wpływ ICT na działalność sądów jest już zauważalny, głównie ze względu na czynniki ekonomiczne. Celem artykułu było przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzani sprawami (ang. Case Management Systems) oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie w wybranych krajach. Istotne kwestie związane z możliwościami korzystania z takich rozwiązań w systemie sądownictwa będą podstawą dalszych szczegółowych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beard J. (2004), An Open-Source System for Electronic Court Filing, „Linux Journal”, Issue #122/June.
2.Carnevali D. (2009), E-Justice and Policies For Risk Management, w: A. Cerrillo, P. Fabra (eds.), E-Justice: Information and Communication Technologies in the Court System, United States of America: Information Science Reference.
3.Case management system (eSpis) implemented in 60 courts across Croatia (2010), http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=2811.
4.CEPEJ (2006), European judicial system, the European Commission for the Efficiency of Justice.
5.Cloud network architecture and ICT – Modern Network Architecture (2013), Itknowledgeexchange.techtarget.com.
6.Gallas G., Gallas W.E. (1991), Court Management, past, present and future: a comment on Lawson and Howard, „Justice System Journal”, Vol. 15 (2), s. 605–616.
7.Hamin Z., Othman M.B., Munirah A. (2012), ICT Adoption by the Malaysian High Courts: Exploring the Security Risks Involved, 2012 International Conference on In-novation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), Malacca, Ma-laysia: 21–22 May 2012, s. 285–289.
8.McMillan J.E. (2007), The Potential of Computerized Court Case Management to Battle Judicial Corruption, National Center for State Courts, USA, http://www.cumbrejudicial.org/.
9.Melody W. et al. (1986), Information and Communication Technologies: Social Sciences Research and Training: A Report by the ESRC Programme on Information and Communication Technologies.
10.Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, t. II, Szczecin 2013, s. 553–561.
11.Rebo J., Roper B., Harvey T. (2009), Court Technology Conference 2009, Sept 23, 2009, Rooms 702–706, Denver, Colorado.
12.Reiling (2009), Technology of justice: How it can promote the reform of the judiciary, Leiden: Leiden University Press.
13.Rooze E. J. (2010), Differentiated Use of Electronic Case Management Systems, „International Journal for Court Administration”, November, www.iaca.ws/files/ ErwinRooze-ElecCaseMgmt.pdf‎
14.Saari D.J. (1982), Management: The US Court of theory and practice – Chapter 4, Westport: Quorum.
15.Sallai G. (2012), Defining Infocommunications and Related Terms, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 6.
16.Shelton D.E. (2006), Technology, Popular Culture, and the Court System – Strange Bedfellows?, w: Future Trends in State Courts 2006, National Center for State Courts, s. 62–67.
17.Silverstone R. et al. (1991), Listening to a long conversation: an ethnographic approach to the study of information and communication technologies in the home, „Cultural Studies”, 5(2).
18.Steelman D.C. (2008), Improving Caseflow Management: a brief guide, NCSC Internet.
19.Velicogna M. (2007), Justice Systems and ICT: What Can Be Learned From Europe?, „Utretch Law Review”, Vol. 3, Issue 1 (June).
20.Vukeli M. (2011), Commercial Courts in Croatia, http://www.vtsrh.hr/ croatian%courts%case%management%system.