Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Court Technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie

Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: ICT Court Technology sądownictwo powszechne open source
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (531-540)

Abstrakt

Obecnie sądy poszukują zastosowań ICT do zarządzania sprawami i prowadzenia dokumentacji w celu wspierania ich codziennej działalności. Celem artykułu było przedstawienie wskazanego rozwiązania z obszaru ICT, jakim jest Court Technology w sądownictwie na przykładzie oprogramowania oferowanego przez komercyjną firmę w USA w oparciu o model open source. Istotne problemy związane z możliwościami zastosowania wskazanych rozwiązań w sądownictwie zostały w artykule jedynie zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych, pogłębionych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bailenson J.N., Blaskovic J., Beall A.C., Noveck B. (2004), Courtroom Applications of Virtual Environments, Immersive Virtual Environments, and Collaborative Virtual Environments, Law & Policy, vol. 28, No. 2.
2.Beard J. (2004), An Open-Source System for Electronic Court Filing, „Linux Journal”, Issue #122/June.
3.Carnevali D. (2009), E-Justice and Policies for Risk Management, w: A.Cerrillo, P. Fabra (eds.), E-Justice: Information and Communication Technologies in the Court System, United States of America: Information Science Reference.
4.Cloud network architecture and ICT – Modern Network Architecture (2013), Itknowledgeexchange.techtarget.com.
5.Court Technology Framework, The Joint Technology Committee and the National Center for State Courts © Copyright 2008.
6.Dixon H.H.B. (2011), The Evolution of a High-Technology Courtroom, w: Future Trends in State Courts 2011, National Center for State Courts, s. 28–33.
7.Gołaczyński J, Informatyzacja sądów – wyzwania prawne. Elektroniczny protokół – projekt badawczy w zakresie transkrypcji treści nagrań audio-wideo z posiedzeń sądo-wych, Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”, Wo-kanda nr V.
8.Hamin Z., Othman M.B., Munirah A. (2012), ICT Adoption by the Malaysian High Courts: Exploring the Security Risks Involved, 2012 International Conference on In-novation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), Malacca, Malaysia: 21–22 May 2012, s. 285–289.
9.Kiskis M., Petrauskas R. (2004), ICT Adoption in the Judiciary: Classifying of Judicial Information, „International Review of Law, Computers & Technology”, Vol. 18, No. 1, s. 37–45.
10.Lederer F.I. (2004), Courtroom Technology: The Courtroom 21 Project: Creating The Courtroom of the Twenty-First Century, 43 Judges’ Journal 39, Winter.
11.Macdonald R., Burdon M., Jackson S. (2006), Ensuring the Integrity of the
12.E-court Process, Proceedings Justice Environments Conference 2006, Melbourne.
13.Melody W. et al. (1986), Information and Communication Technologies: Social Sciences Research and Training: A Report by the ESRC Programme on Information and Communication Technologies, ISBN 0-86226-179-1.
14.Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym, w: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, t. II, Szczecin 2013, s. 553–561.
15.Odlanicka-Poczobutt M. (2014), Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądownictwie powszechnym – wyzwania i możliwości, w: Ekonomiczno-
16.-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II, Szczecin 2014, s. 93–101.
17.Rebo J., Roper B., Harvey T. (2009), Court Technology Conference 2009, Sept 23, 2009, Rooms 702–706, Denver, Colorado.
18.Sallai G. (2012), Defining Infocommunications and Related Terms, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 6.
19.Sartor G. (2011), Introduction: ICT and Legislation in Knowledge Society, w: Legislative Xml for the Semantic Web. Principles, Models, Standards for Document Management, G. Sartor, M. Palmirani, E. Francesconi, M.A. Biasiotti (eds.), Springer – Law, Governance and Technology Series, Vol. 4.
20.Shelton D.E. (2006), Technology, Popular Culture, and the Court System – Strange Bedfellows?, w: Future Trends in State Courts 2006, National Center for State Courts, s. 62–67.
21.Silverstone R. et al. (1991), Listening to a long conversation: an ethnographic ap-proach to the study of information and communication technologies in the home, „Cul-tural Studies”, 5(2).
22.Tracy L., Guevara J.K., Stegman E. (2008), IT Key Metrics Data 2009: Key Applica-tions Measure: Life Cycle Distribution: Current Year, 15 December 2008, ID G00163849.
23.Velicogna M. (2007), Justice Systems and ICT: What Can Be Learned From Europe?, „Utretch Law Review”, Vol. 3, Issue 1 (June).