Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Autorzy: Czesław Ślusarczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: Internet klasyfikacja serwisów internetowych osoby niepełnosprawne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (443-452)

Abstrakt

Artykuł omawia rolę specjalnych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz przedstawia kilka takich serwisów. W szczególności w artykule omówiono znaczenie tych serwisów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo). Autor wskazuje, że specjalne serwisy internetowe są tworzone w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk J. (2008), Rodzaje stron internetowych, www.e-marketing. pl/artyk/ ar-tyk44.php [2014].
2.Jakusz-Gostomska M. (2014), Rodzaje witryn internetowych, http://mfiles.pl/pl/ in-dex.php?title=Rodzaje_witryn_internetowych&oldid=14708 [2014].
3.Ślusarczyk C. (2010), Internet jako czynnik przeobrażający życie osób niepełnospraw-nych, w: Ł. Kapralska, B. Pactwa (red.), Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
4.www.dzdn.pl [2014].
5.www.ekiosk.defacto.org.pl/galeria/ [2015].
6.www.seventica.pl [2014].