Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Cyberprzestępstwa w sieci elektroenergetycznej

Autorzy: Anna Pamuła
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: rynek energii Smart Grid cyberbezpieczeństwo
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (727-738)

Abstrakt

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań rynku energii i rozwojem Inteligentnej Sieci Elektroenergetycznej (ISE) jest, oprócz utrzymania stabilności systemu, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa jej pracy oraz ochrony danych, zwłaszcza dotyczących odbiorców. W artykule zaprezentowano zagrożenia i potencjalne skutki oraz szkody, na jakie mogą zostać narażeni dostawcy i odbiorcy energii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker S., Filipiak N., Timlin K. (2010), In the Dark: Crucial Industries Confront Cyberattacks, McAfee Second Annual Critical Infrastructure Protection Report Written with the Center for Strategic and International Studies (CSIS), McAfee, http://www.mcafee.com/us/resources/ reports/rp-critical-infrastructure-protection.pdf.
2.Cavoukian A., Polonetsky J., Wolf C. (2010), Smart privacy for the Smart Grid: Em-bedding Privacy into the Design of Electricity Conservation, Identity in the In-formation Society, August, Volume 3, Issue 2, pp 275-294, IDIS, 3, Springer, DOI: 10.1007/s12394-010-0046y.
3.Efthymiou C., Kalogridis G. (2010), Smart Grid Privacy via Anonymization of Smart Metering Data, First IEEE International Conference on Smart Grid Communications, Gaithersburg 4-6 Oct., IEEE, 978-1-4244-6511-8/10.
4.Flick T., More House J. (2011), Securing the Smart Grid. Next Generation Power Grid Security, Syngress.
5.Hu J., Pota H.R, Guo S. (2014), Taxonomy of Attacks for Agent-Based Smart Grid, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 25, No. 7, July.
6.Khurana H., Hadley M., Lu N., Frincke D.A. (2010), Smart-Grid Security Issues, IEEE Security and Privacy, co-published by the IEEE Computer and Reliability Societies, January/February.
7.McBride A., McGee A.R. (2012), Assessing Smart Grid Security, Bell Labs Technical Journal 17(3), 87–104 Wiley Periodicals online Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/bltj.21560.
8.Metke A.R., Ekl R.L. (2010), Security Technology for Smart Grid Networks, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 1, No. 1, June.
9.Pamuła A. (2013), Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
10.Pearson I.L.G. (2011), Smart Grid Cyber Security for Europe, Energy Policy 39.
11.Ramchurn S.D., Vytelingum P., Rogers A., Jennings N.R. (2012), Putting the ‘Smarts’ into the Smart Grid: A Grand Challenge for Artificial Intelligence, Communications of the ACM, April, vol. 55, No. 4, DOI:10.1145/ 2133806.2133825.
12.Ratliff L.J., Dong R., Ohlsson H., Cardenas A.A., Sastry S.S., Privacy and Customer Segmentation in the Smart Grid. http://www.eecs.berkeley.edu/~ratliffl/ Re-search/papers/2014CDC.pdf.
13.Symantec, Internet Security Threat Report 2013, Vol. 18, 2013.
14.Wang W., Lu. Z., (2013), Cyber Security in the Smart Grid: Survey and Challen-ges, Computer Networks 57.