Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość

Autorzy: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: obiekt wiedzy nauczanie na odległość wiedza menedżerska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (675-684)

Abstrakt

Nauczanie na odległość stało się podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Bez niego trudno dzisiaj wyobrazić sobie procesy kształcenia. Jeśli dodatkowo będziemy mieli do czynienia z kształceniem na poziomie menedżerskim, należy pamiętać o szybkiej deprecjacji wiedzy. Efektywność nauczania na odległość można poprawić stosując obiekty wiedzy. Obiekty wiedzy pozwolą na szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia ze względu na miejsce i czas. W artykule zostanie omówiona organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hauke K., Owoc M., Gładysz T. (2005), Systemy zarządzania materiałem edukacyjnym w procesie nauczania na odległość, w: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
2.Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
3.Trajer J., Paszek A., Iwan S. (2012), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
4.http://www.itpedia.pl/index.php/E-learning (2015).
5.http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_5.jpg (2015).
6.http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_6.jpg (2015).