Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych

Autorzy: Ewa Prałat
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: zamówienie publiczne platforma elektroniczna katalog elektroniczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (593-602)

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematyki wykorzystania katalogów elektronicznych w zamówieniach publicznych. Zaprezentowano w nim wynikające z dyrektyw unijnych regulacje związane z zamówieniami publicznymi oraz prawne ramy stosowania katalogów elektronicznych. Przeanalizowano także wykorzystanie tych rozwiązań w krajach członkowskich unii. W odniesieniu do Polski przedstawiono funkcjonalność nowo uruchomionej Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – eKatalogi oraz korzyści, jakie może ona przynieść zarówno zamawiającym, jak i firmom oferującym produkty i usługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
2.European Commission, Public Procurement Indicators 2011 (2012), Brussels.
3.Holka I. (2014), eKatalogi – sposób na optymalizację wydatków publicznych, „Zama-wiający”, nr 7.
4.Lubiszewski M. (2014), Wykonawcom grozi pozbawienie ochrony prawnej, „Gazeta Prawna”, nr 10.
5.Manoharan A. Holzer M. (2012), Active Citizen Participation in e-Government. A Global Perspective, IGI Global, Hershey.
6.Pasławski K. (2014), e-Katalogi – rewolucja w zamówieniach bez przetargu, „CRN”, nr 7.
7.Prałat E. (2014), Elektroniczne rozwiązania w zamówieniach publicznych, referat wy-głoszony na konferencji „Społeczeństwo informacyjne”, Rzeszów.
8.Sigma (Support for Improvement in Governance and Management) (2011), E-Procuremet, August 2011, http://www.sigmaweb.org/publications/EProcurement _2011.pdf.
9.Urząd Zamówień Publicznych (2014a), Sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Pu-blicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku, Warszawa, maj 2014.
10.Urząd Zamówień Publicznych (2014b), eKatalogi – nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych, prezentacja z konferencji 14.11.2014.
11.Wikariak S. (2014a), Zamówienia publiczne jak na Allegro, „Gazeta Prawna”, nr 119.
12.Wikariak S. (2014b), Mniejszy formalizm procedur odbił się na ich przejrzystości, „Ga-zeta Prawna”, nr 154.