Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych

Autorzy: Agnieszka Dornfeld
Urząd Kontroli Skarbowej

Ewa Kulińska
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: przetwarzanie danych osobowych dane osobowe identyfikacja i analiza ryzyka zarządzanie ryzykiem systemy informatyczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (497-506)

Abstrakt

W publikacji przedstawiono zarządzanie ryzykiem w obszarze przetwarzania danych osobowych oraz realizowane w tym zakresie mechanizmy kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych. W zakresie mechanizmów kontrolnych uwzględniono zmiany, jakie zaszły w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku. Zmiany te dotyczą nowej roli administratora bezpieczeństwa informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-wy o ochronie danych osobowych w internetowym systemie aktów prawnych na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2014 r., poz. 1182).
2.Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych w internetowym systemie aktów prawnych na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. nr 33, poz. 285).
3.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych w internetowym systemie aktów prawnych na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1087).
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w internetowym sys-temie aktów prawnych na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883).
5.www.uke.gov.pl (2013).
6.file:///C:/Users/user/Downloads/sprawozdanie-GIODO-za-rok-2008.pdf.