Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym

Autorzy: Wioletta Krawiec
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: marketing doświadczeń, narzędzia interakcji, projektowanie doznania.
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (163-172)

Abstrakt

 Celem artykułu jest pokazanie wpływu marketingu doświadczeń na kształtowanieinterakcji konsumenta w środowisku internetowym. W artykule zwrócono szczególnąuwagę na bodźce wywołujące interakcje oraz elementy (narzędzia) budująceobszar interakcji za pośrednictwem różnych nośników doznań (tj. strona WWW, portalespołecznościowe, media społecznościowe itp.) oraz opisano działania wybranych firmw obrębie marketingu doświadczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu, Warszawa.
2.Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, PWN, Warszawa.
3.Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W. (2009), Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
4.Marketing doświadczeń, Raport 2013, Mergeto.pl.
5.Palmer A. (2010), Customer experience management: a critical review of an emerging idea, „Journal of Services Marketing”, Vol. 24, Iss. 3.
6.Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review”, No 4.
7.Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń – 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktorepowinienes-wiedziec [dostęp 29.01.2014].
8.Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management”,No. 15.
9.Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
10.Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klientów do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
11.Wen H.J., Chen H.G., Hwang H.G. (2001), E-commerce Web Site Design: Strategies and Models, Information and Models, „Information Management & Computer Security”, 9/1.