Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Maciej Roszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Słowa kluczowe: analiza wydajności metoda USE metoda TSA
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (759-766)

Abstrakt

Jednym z warunków właściwego rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest możliwość szybkiego dostępu do wydajnego systemu e-usług informatycznych. Dlatego artykuł podejmuje temat metod analizy wydajności platformy e-usług. Przedstawiono cztery antymetody i dwie właściwe metody analizy wydajności systemów operacyjnych (metoda USE i metoda TSA).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bytniewski A. (red.) (2013), Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informa-cyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
2.Gregg B. (2014), Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, Mich-igan.
3.Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, w: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI, Katowice.
4.Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. (2003), Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.
5.Tanenbaum A S. (2010), Systemy operacyjne, Helion, Gliwice.
6.www.brendangregg.com/methodology.html (2014).
7.www.usenix.org/conference/lisa12/performance-analysis-methodology (2014).