Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Archiwizacja dokumentów elektronicznych – nowy trend w rozwoju IT

Autorzy: Wojciech Pokora
Bydgoska Szkoła Wyższa
Słowa kluczowe: dokument elektroniczny digitalizacja archiwizacja dokumentów elektronicznych przetwarzanie w chmurze
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (571-582)

Abstrakt

Liczba dokumentów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, stale rośnie. To zjawisko coraz bardziej doskwiera firmom i osobom prywatnym. Archiwizacja dokumentów elektronicznych jest niedoceniana w obrocie prawnym i handlowym. Wielu użytkowników zakłada, że wystarczy ograniczyć się do prostego przechowywania plików na nośnikach. Referat omawia różnice pomiędzy przechowywaniem plików a archiwizacją dokumentów cyfrowych. Autor przedstawia narzędzia do archiwizacji elektronicznych dokumentów i korzyści wynikające z ich stosowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-jących zadania publiczne (DzU 2014, poz. 183).
2.Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU 2014, poz. 1662).
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawo-zdawczości budżetowej (DzU 115/2006, poz. 781).
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2014, poz. 1182, 1662).
5.Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r., poz. 1422).