Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce

Autorzy: Piotr Czerwonka
Uniwersytet Łódzki

Łukasz Zakonnik
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: płatności elektroniczne płatności detaliczne innowacyjność
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (463-476)

Abstrakt

W prezentowanym artykule autorzy omawiają elektroniczne instrumenty płatnicze w Polsce w kontekście innowacyjności. W wyniku przeprowadzonej analizy za najlepiej rokujące uznane zostały rozwiązania oparte na kartach płatniczych i natychmiastowych przelewach bankowych. Wątpliwości wybudziły płatności mobilne i wirtualna gotówka. Wskazano także na potencjał płatności biometrycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Billon (2014), http://www.billon.info [20.01.2015].
2.Blue Cash (2014), http://www/bluecash.pl [20.01.2015].
3.Capgemini (2013), World Payments Report 2013, http://www.capgemini.com/ resource-file-access/resource/pdf/wpr_2013.pdf [20.01.2015].
4.Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) (2012), Innovations in retail payments, http://www.bis.org/cpmi/publ/d102.pdf [20.01.2015].
5.European Central Bank (ECB) (2012), Virtual Currency Schemes, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf [20.01.2015].
6.Getin Bank (GB) (2014), Getin Bank wprowadza pierwszą na świecie transakcję biometryczną kartą debetową, https://www.getinbank.pl/o-banku/biuro-prasowe/2014/getin-bank-przeprowadzil-pierwsza-na-swiecie-transakcje-biometryczna-karta-debetowa [20.01.2015].
7.Iwańczuk-Kaliska A. (2013), Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjo-nowania systemów płatności detalicznych, w: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
8.Kisiel M. (2014), Cisza przed burzą na rynku?, „Gazeta Finansowa” 17–23.10.
9.Klimontowicz M. (2013), Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, w: Annales UMSC Lublin – Polonia, vol. XLVII, Lublin.
10.Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) (2014), http://www.kir.pl [20.01.2015].
11.Narodowy Bank Polski (NBP) (2014), http://www.nbp.pl [20.01.2015].
12.Polasik M. (2013), Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży, w: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
13.Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności (KOBiM) (2013), http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/obrot_bezgotowkowy/dokumenty_dla_czlonkow/Cz_I_Dokument_strategiczny.pdf [20.01.2015].
14.Raport Ecommerce Internet Standard (IS) (2014), http://www.internetstandard.pl/ konferencja/ecommerce2014/raport [20.01.2015].
15.Tochmański A. (2013), Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym, w: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
16.Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (UOEIP), DzU 2002 nr 169, poz. 1385.
17.VISA (2013), Polscy konsumenci wybierają płatności zbliżeniowe, https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/polscy-konsumenci-wybieraj-p-atno-ci-zbli-eniowe-159-mln-transakcji-zbli-eniowych-z-u-yciem-kart-visa-w-2013-r- [20.01.2015].
18.World Bank (2011), Systems Worldwide – a Snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010, http://siteresources.worldbank.org/FINANCIAL SECTOR/Resources/282044-1323805522895/121534_text_corrections_ 3-15.pdf [20.01.2015].
19.Zakonnik Ł., Czerwonka P. (2014), Płatności mobilne w Polsce – analiza SWOT, w: M. Niedźwiedziński (red.), Studia i Materiały PSZW, Bydgoszcz.