Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej

Autorzy: Ewa Kulińska
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: logistyka giełdy transportowe e-biznes Internet
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (203-212)

Abstrakt

W publikacji omówiono funkcjonowanie elektronicznych giełd transportowych. Przedstawiono istotę i cechy biznesu elektronicznego, z możliwościami wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Opisano znaczenie rynku elektronicznego w branży logistycznej oraz przykłady giełd transportowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cellary W. (2003), Techniki internetowe, Wydawnictwo AE, Poznań.
2.Ciesielski M. (red.) (2004), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, WAE, Poznań.
3.Ciesielski M. (red.) (2005), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa.
4.Kasprzak T. (2003), Biznes i technologie informacyjne – perspektywa integracji strate-gicznej, Nowy Dziennik, Warszawa.
5.Rydzkowski W. (red.) (2007), Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Wyd. ILIM, Poznań.
6.Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W. (2011), Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, t. IV, Przepisy w transporcie drogowym, Wydawnictwo „Systerm”, Warszawa.
7.Szpringer W. (2000), Handel elektroniczny, Difin, Warszawa.
8.Szymonik A. (2010), Technologie informatyczne w logistyce, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
9.Światowiec J. (2005), Koegzystencja marketingu partnerskiego i tradycyjnego, w: M. Skurzyński (red.), Innowacje w marketingu – młodzi o marketingu, Materiały konferen-cyjne, Uniwersytet Gdański, Sopot.
10.Urbaniak P. (2015), Elektroniczne giełdy transportowe jako sposób optymalizacji procesu transportu, praca dyplomowa inżynierska, WIPIL, Opole.
11.Witkowski J. (red.) (2002), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław.