Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1973
Walka konkurencyjna Szczecina z Hamburgiem i Bremą na tle przewozu emigrantów w XIX w.

Autorzy: Józef Stanielewicz
Rok wydania:1973
Liczba stron:17 (65-81)