Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Autorzy: Józef Frąś

Tomasz Frąś

Marcin Frąś
Słowa kluczowe: żywność zintegrowany model system zarządzania jakością bezpieczeństwo żywności
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (335-346)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem rozważań jest określenie koncepcji i ocena możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w aspekcie determinantów jego skutecznej implementacji. Metodologia badania – Zastosowano metodę analizę i konstrukcji logicznej. Problem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i jego modelowania przeprowadzono w oparciu o krytyczną literaturę przedmiotu i własne doświadczenia autorów. Wynik – Wynikiem opracowania jest proinnowacyjny model zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności uwzgledniający kompleksowo spełnianie innych, określonych w międzynarodowych wzorcach, wymagań zapewniających produkcję i przetwarzanie żywności o gwarantowanej jakości i bezpiecznej zdrowotnie. Oryginalność/wartość – Jako oryginalną wartość można uznać autorski model proinnowacyjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowy T., Kubiak M. S. (2014). Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej. Problemy Jakości, 4, 31–35.
2.Croft N.H. (2012). ISO 9001:2015 and beyond. ISO Focus.
3.Czapski J. (2012). Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. Cz. I. Przemysł Spożywczy, 1, 214–32.
4.Ejdys J. (2011). Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
5.Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania. Teorie i praktyka. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
6.Frąś J., Bielawa A. (2007). Zarządzanie rolnictwem ekologicznym na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 456, 115–124.
7.Frąś J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
8.Gajdzik B. (2014). Bariery systemowe zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Problemy Jakości, 5, 23–28.
9.Hampton D. (2014). A Step Forward. Quality Progres, 3, 39–43.
10.Horubała A. (1993). Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości. Przemysł Spożywczy, 2, 2–9.
11.ISO 9001:2015. Revision Overview (2013). Pobrano z: http://www.lsqa.com/iso/1_iso-TC186-SC2-WG24 (7.06.2014).
12.Katalog norm europejskich ISO/IEC (systemy jakości) (1993). Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
13.Kobylińska U. (2014). Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Economics and Management, 6 (1), 205–219.
14.Łunarski J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Oakland J.S. (1993). Total Quality Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.
15.PN-EN ISO 9001:2009 (2009). System zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
16.Skrzypek E. (2013). Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Warszawa: Difin.
17.Skrzypek E. (2014). Model doskonalenia zarzadzania. Marketing i Rynek, 5.
18.Urbaniak M. (1996). System HACCP – narzędziem do uzyskania produktów gwarantowanej jakości. Problemy Jakości, 1, 13–16.
19.Wiśniewska M. (1997). Systemy zapewnienia jakości w sektorze rolno-spożywczym. Problemy Jakości, 8/9, 62–68.
20.Wolniak R. (2014). Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2008. Problemy Jakości, 3, 20–25.
21.Żukowski P., Frąś J. (1998). System zapewnienia jakości w agrobiznesie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 189, 181–201.
22.Żukowski P. (2001). The Model of the Integrated System of Food Products’ Quality Assurance in an Agricultural and Industrial Complex. The 16th International Conference on Production Research. CD no. 0089. Prague: Czech Technical University.
23.Zymonik Z., Hamral A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: PWE.