Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Adam Koliński
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Ryszard Świekatowski
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) efektywność procesów transportowych controlling operacyjny proces transportowy
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (53-61)

Abstrakt

W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Obecnie należy zauważyć dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z sektora MSP w usługach transportowych, zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu strategii zarządzania jakością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
2.Cudziło M., Kolińska K., Logistyka w przedsiębiorstwach – wskaźniki logistyczne, w: Logi-styka w Polsce – raport 2011, red. I. Fechner, G. Szyszka, Instytut Logistyki i Magazy-nowania, Poznań 2012.
3.Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
4.Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa 2008.
5.Hicks J.R., The Foundations of Welfare Economics, „Economic Journal” 1939, vol. 49 (196).
6.Kaldor N., Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, „Economic Journal” 1939, vol. 49 (145).
7.Stajniak M., Koliński A., Analiza efektywności procesów transportowych w łańcuchu dostaw, „Logistyka” 2014, nr 3.
8.Stajniak M., Standardy oceny jakości usług transportowych wg metody SERVQUAL, „Logi-styka” 2012, nr 2.
9.Śliwczyński B., Controlling procesów logistycznych narzędziem poprawy efektywności
10.w przedsiębiorstwie, „Logistyka” 2007, nr 4, materiały na CD.