Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014

Autorzy: Józefa Monika Gryko
Słowa kluczowe: elastyczność finansowa rezerwa pojemności zadłużeniowej poziom inwestycji spółki publiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (65-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł koncentruje się na ustaleniu znaczenia kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia dla działalności inwestycyjnej spółek publicznych. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na próbie 564 spółek akcyjnych sektora przedsiębiorstw przemysłowych notowanych na giełdach 10 państw Europy środkowo-wschodniej. Polegało ono w pierwszej kolejności na wyodrębnieniu podmiotów, cechujących się elastycznością finansową z wykorzystaniem modelu regresji panelowej dla wyznaczenia oczekiwanej wielkości zadłużenia. Następnie porównane zostały przedsiębiorstwa cechujące się wolną pojemnością zadłużeniową z przedsiębiorstwami nie posiadającymi elastyczności finansowej z wykorzystaniem testów istotności różnic dla median pod kątem takich czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, poziom środków pieniężnych i kapitału obrotowego netto, poziom zyskowności oraz inwestycji w majątek trwały. Wreszcie dla grupy przedsiębiorstw cechujących się elastycznością porównane zostały zmiany w poziomie przyrostu majątku trwałego oraz zyskowności w zależności od kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia w czasie. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przedsiębiorstwa kształtujące swoją elastyczność finansową w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejawiały cech elastyczności rezerwy zadłużeniowej, są większe oraz bardziej zyskowne. Po okresie posiadania relatywnie niskiego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa te inwestują. Obserwowany w tej grupie krótkoterminowy wzrost poziomu inwestycji jest znaczący i istotny statystycznie. Jednak w krótkim okresie zaobserwowano raczej negatywny wpływ tych inwestycji na zyskowność przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość – Artykuł nawiązuje do problematyki z dyscypliny finansów, obecnej w literaturze światowej, tj. kształtowania i efektów elastyczności finansowej w przedsiębiorstwie. Problematyka ta uznawana jest za obiecujący kierunek badań w kontekście teorii kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw nie objętych wcześniej takim badaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 33.
2.Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital structure policies in Europe: Survey evidence. Journal of Banking and Finance, 5 (30), 1409–1442.
3.Frank, M.Z., Goyal, V. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? Financial Management, Spring.
4.Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60.
5.Harris, M., Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 1 (46), 297–355.
6.Marchica, M.T., Mura, R., (2010). Financial flexibility, investment ability, and firm value: evidence from firms with spare debt capacity. Financial Management, 39.
7.Minton, B.A., Wruck, K.H. (2001). Financial Conservatism: Evidence on Capital Structure from Low Leverage Firms, AFA 2002 Atlanta; Dice Ctr. Working Paper No. 2001-6. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=269608.
8.Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when\firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13.
9.Powers, E., Tsyplakov, S. (2008). What Is the Cost of Financial Flexibility? Theory and Evidence for Make-Whole Call Provisions. Financial Management, 37.
10.Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50.
11.Scherr, F.C., Hulburt, H.M. (2001). The Debt Maturity Structure of Small Firms. Financial Management, 30, 85–111.
12.Słoński, T. (2012). Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.