Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1968
Powstanie i rozwój organizacyjny politycznych organizacji młodzieży polskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948

Autorzy: Józef Pluciński
Rok wydania:1968
Liczba stron:26 (69-94)