Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1966
Województwo szczecińskie w pracach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autorzy: Józef Burszta
Rok wydania:1966
Liczba stron:14 (83-96)